1.1.06

Dronning Elizabeths effigy


I 1995 ble Dronning Elizabeth I. som ligger i Westminster Abbey,avkledd for studium og reparasjon av klesplaggene som hun var påkledd . Etter at kjolen var fjernet kom
effigykorsettet til syne for første gang siden 1930. Janet Arnold,den fremste
Elizabethanske kostymehistoriker, brukte en tid for å undersøke dette samt resten
av undertøyet. Etter en tids studium fant hun at de var samtidige til Dronning Elizabeths død i 1603, eller kanskje litt tidligere;like før århundreskiftet. Dette er en fordel for Elizabethansk kostyme, da det fordobler antallet bevarte Elizabethansk korsetter som er tilgjengelig for studium. Det var tidligere begrenset til kostymene til Pfaltzgrafin Dorothea Sabine von Neuburgs par snøreliv, som er daterte til 1598. Det nyoppdagede snørelivet har tre deler: et bakstykke og to for/sidestykker. Det er snøring foran;med 29 små snørehull på hver side. Korsettet er bonet med hvalben.

Mer om Dronning Elizabeth og korsettet:
Drea Leed: History of the Elizabethan Corset
Drea Leed: The Effigy Corset: A New Look at Elizabethan Corsetry
Queen Elizabeth Gallery

Ingen kommentarer: